Consulting · Stockholm · Hybrid Remote

Systemutvecklare C#

Anställda på Recommit har tagit fram tre värdeord ("share", "care" och "commit) som definierar vår vilja att vara professionella och goda medmänniskor

Stockholm

Workplace and culture

Consulting · Stockholm · Hybrid Remote

Systemutvecklare C#

Anställda på Recommit har tagit fram tre värdeord ("share", "care" och "commit) som definierar vår vilja att vara professionella och goda medmänniskor

Loading application form

Already working at Recommit AB?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@recommit.se